Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

17.12.2010r. kl. IIIc

Spis treści
17.12.2010r. kl. IIIc
Strona 2
Wszystkie strony

 

Data realizacji - 17.12.2010r.

Klasa - III c

Liczba uczniów -14

Prowadząca zajęcia - Małgorzata Konieczka

Czas trwania zajęć -2 godz.

Temat zajęć - Samodzielne opisywanie klasowej choinki na podstawie bezpośredniej obserwacji, ułożonego planu i zgromadzonego słownictwa. Przedstawienie choinki wybraną techniką plastyczną.

Cele operacyjne - uczeń:

- zna zwyczaje bożonarodzeniowe

- potrafi opowiedzieć o przygotowaniach do świąt

- wie, jakie drzewa przeznaczone są na choinki

- wypowiada się na podany temat

- potrafi zredagować opis i go zapisać

- umie wykonać choinkę wybraną przez siebie techniką, z zastosowaniem różnorodnych materiałów

 Przebieg zajęć

1.      Ułożenie z rozsypanki wyrazowej tematu zajęć - Opisujemy klasową choinkę.

2.      Nawiązanie do tematu zajęć poprzez : rozmowę o przygotowaniach do świąt, odczytanie planu opisu klasowej choinki i zgromadzonego wcześniej słownictwa .

3.      Ustne opisywanie świątecznego drzewka.

4.      Wysłuchanie nagrania – apel leśników o ochronę lasów ( wypowiedzi dzieci ).

5.      Samodzielne zapisywanie opisu z wykorzystaniem zgromadzonego materiału – na dużych kolorowych kartkach.

6.      Odczytanie przez uczniów swojego opisu.

7.      Wspólne zaśpiewanie piosenki pt. „ Święta u choinki”.

8.      Wykonanie na kartkach choinki – wykorzystanie różnych materiałów, dobieranie dowolnej techniki plastycznej.

9.      Odczytanie wyrazów związanych z tematyką świąteczną : choinka, Święty Mikołaj, prezent w języku angielskim i tureckim ( uczniowie wyszukiwali w wybranych przez siebie źródłach tłumaczenia – praca domowa).

Image 

Więcej zdjęć tu: zdjęcia

 


 

Summary of Art lessons

Date: III c

Class: III c

Number of students: 15

Teacher: Małgorzata Konieczka

Time: 2 hours

Subject: Describing the Christmas Tree based on student’s observation, scheme and collected vocabulary. Presenting Christmas Tree through free techniques.

Aims:

- student knows the tradition of Christmas

- student can describe the Christmas preparation

- student knows from which kind of trees Christmas Tree is made of

- student can express himself about Christmas time

- student can write a description

- student can design a Christmas Tree using various materials.

Course:

1.To complete the subject of lesson from the scattered words – Description of the Christmas Tree

2. To relate to the lesson’s topic by discussing about Christmas preparation, presenting description of the Christmas Tree using gathered vocabulary

3. To orally describe Christmas Tree.

4. To listen the record – appeal of foresters for environmental preservation (students’ statements)

5. To write description using gathered material – on large, colorful paper

6. To read the description by the pupils

7. To sing altogether song “Święta u choinki”

8. To make on paper Christmas Tree- using various materials, free technique

9. To read out vocabulary connected with Christmas : Christmas tree, Father Christmas, gift in two languages – English and Turkish  (students search these words with various source of translation - homework)

 

 

Galeria

Ostatnio dodane